Make your own free website on Tripod.com

banner

Penulisan

 

kitab

Beliau menulis hampir 300 buah buku selama 4 tahunbermula umurnya 40 tahun. Iaitu meliputi Ilmu Tauhid, Fikh, Tasawuf, Falsafah, Akhlak dan Autobiografi.

Antara Kitab yang terkenal ialah : * Maqasid al-Falasifah *Tahafut al-Falasifah *Ihya Ulum ad-Din *Al-Munqizmin ad-Dalal. Buku-bukunya berjaya menarik para intelektual dan ulama pada zamannya. Selain itu juga mendapat perhatian para orientalis dan diterjemahkan pelbagai bahasa.

Menurut Imam al-Ghazali ada beberapa tingkat yang harus dilalui oleh seorang sufi :iaitu ; *Taubat *Sabar *Menghindarkan kefakiran *Zuhud *Tawakkal *Makrifat